Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler og/eller punktskrift.

Dato: Tirsdag 24. september 2019, kl. 0930 - torsdag 26. september 2019, kl. 1530
Påmeldingsfrist: 11.09.2019
Målgruppe: Pedagoger i grunnskolen, vidergående- og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser eller autismelignende vansker. Kurset er også aktuelt for spes.ped-koordinatorer, sosiallærere, fagarbeidere, SFO-personale og PPT
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr. 600 per dag, inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltagerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Innhold i kurset:

Pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser 

Samhandling og kommunikasjon

Organisering og tilrettelegging av opplæringen, gjennomgang av aktuelle tiltak

Punktskrift og mobilitet

Foreldresamarbeid

Ideer til materiell og aktiviteter

Praktiske øvelser

 

Kontaktinformasjon

Jorunn Ytrehorn Wiik tlf: 480 59 022  e-post: jorunn.ytrehorn.wiik@statped.no

Irene Traverso tlf: 979 57 660  e-post: irene.traverso@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post:  karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kursdeltagere som har behov for overnatting må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Aktuelle lenker
Taktile symboler og planer