Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

Dato: Mandag 9. september 2019 kl. 1030 - fredag 13. september 2019 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 23.08.2019
Målgruppe: Pedagoger i voksenopplæringen. 
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr. 600,- per dag inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltagerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset inneholder

  • Pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • Rettigheter etter opplæringsloven
  • Organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • Bruk av IKT og digitale verktøy 
  • Tekniske hjelpemidler, eksempelvis DAISY spiller / CCTV 
  • Kompenserende ferdigheter innen mobilitet, punktskrift og ADL

Mandag og tirsdag utgjør kursets generelle del.
Onsdag, torsdag og fredag er fordypningdager som bygger på kursets generelle del.

Onsdag tilbys dagskurs i IKT for svaksynte eller blinde.

Onsdag tilbys dagskurs i ADL.

Torsdag tilbys dagskurs i punktskrift.

Fredag tilbys dagskurs i mobilitet.

Kurset går samtidig med kurs for pedagoger i grunnskole og videregående opplæring. Noen timer vil være felles med dette.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Inger Marie Aas, tlf 48 03 09 91, e-post: inger.marie.aas@statped.no

Synøve Berg, tlf 984 25 923, e-post: synove.berg@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kursdeltagere som har behov for overnatting må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Dersom du ønsker å delta på fordypningsdagene, presiser dag og tema.

Aktuelle lenker
www.statped.no