Personvernerklæring kurs

Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

Dato: Torsdag 19. september, kl. 08.30 - 16.00
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, PPT, assistenter
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: 600 kroner, inkl lunsj og kaffe
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av to deler. Første del er en e-læringsmodul som gjennomføres av den enkelte før selve kursdagen, lenke til e-læring blir sendt til epost-adressen som oppgis ved påmelding.

På kursdagen gjennomgås blant annet tema som tekniske hjelpemidler, psyko-sosiale aspekter ved å være elev med nedsatt hørsel, bruk av tolk i undervisning, lærer- og brukererfaring, pedagogisk tilrettelegging.

 

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo mobil 98426111

hill.irene.remlo@statped.no

Andre merknader

Parkering:

På grunn av stor aktivitet og begrenset tilgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. AtB buss nr 2, avstigning på Skyttervegen holdeplass.