Personvernerklæring kurs

Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselvansker

Kurset holdes ved Scandic Rock city i Namsos i Trøndelag

Dato: Torsdag 12. september, kl. 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist: 05.09.2019
Målgruppe: Lærere, PP-rådgivere, assistenter, spesialpedagoger
Sted: Scandic Rock City, Sverresgt. 35, 7800 Namsos
Pris: Kursavgiften kr. 600,- er inkl enkel lunsj og kaffe
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av to deler. Første del er en e-læringsmodul som gjennomføres av den enkelte før selve kursdagen, lenke til e-læring blir sendt til epost-adressen som oppgis ved påmelding

På kursdagen gjennomgås blant annet tema som tekniske hjelpemidler, tilrettelegging av undervisning, psykososiale aspekter ved å være elev med nedsatt hørsel, bruker- og lærererfaring.

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo

hill.irene.remlo@statped.no