Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

Dato: Tirsdag 3. mars fra kl 12:00 til torsdag 5. mars kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 20.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mål

Målet er å gi kunnskap om hørsel og tilrettelegging samt å fremme identitet gjennom vennskap og relasjonsbygging.

Inntak

NB! Endring av rutiner: For deltagelse på elevkurs, må PPT fra nå av ha søkt om kurs via skjema individbaserte tjenester på vegne av eleven. 

Ved stor påmelding kan vi ikke garantere at alle påmeldte får plass. Kursansvarlig sender epost med informasjon om dette etter inntaksmøte.

Det sendes ut automatisk bekreftelse på at søknad om kurs er mottatt. Merk at endelig bekreftelse på kursdeltagelse sendes ut i en egen e-post. 

Botilbud

Tilreisende elever, foresatte, lærere og PPT-ansatte får tilbud om å bo på hotell. Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.  

Kostnader og utgifter                 

Reiseutgifter dekkes av den enkelte, eller etter inngått avtale om dekking av reiseutgifter med bostedskommunen før kursdeltakelse. Foresatte har rett på opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs i forbindelse med oppholdet.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Gina Marte Bygdås Gjelhus, telefon 971 81 565  

e-post:  gina.gjelhus@statped.no