Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel (avlyst/utsatt pga. Korona)

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

 

Dato: Onsdag 13. mai 2020, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 29.04.2020
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunn-/videregående skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

 

Programskisse:

- Audiologi

- Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

 

Kurset holdes i Oslo, med mulighet for å delta på videokonferanse fra våre lokaler i Kristiansand og Holmestrand. Husk å velge hvor du ønsker å delta ved påmelding.

Besøksadresser:

- Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

- Langgaten 48-50, 3080 Holmestrand

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Grete Høie, grete.hoie@statped.no hvis du har spørsmål om kurset.

For praktiske spørsmål om påmelding kan du kontakte Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no