Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

Dato: Onsdag, 11. september 2019, kl. 0900-1530.
Påmeldingsfrist: 30.08.2019
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunn-/videregående skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Programskisse:

- Audiologi

- Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

 

Kurset holdes i Oslo, men det er mulig å delta på videokonferanse i våre lokaler i Kristiansand og Holmestrand.
Oppgi  ved påmelding hvor du ønsker å delta.

Besøksadresser:

- Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

- Langgaten 48-50, 3080 Holmestrand

Ta kontakt med kursansvarlig hvis du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål om påmelding i Oslo: Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no