Personvernerklæring kurs

Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

 

Dato: Torsdag 12.september 2019, kl.1000
Påmeldingsfrist: 21.08.2019
Målgruppe: Rådgivere ved ungdomsskolen melder seg på kurs torsdag 12. september og vil få felles forelesning sammen med foresatte.

Elever på 10. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap, deres foresatte og rådgiver ved ungdomsskolen.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det vil bli gitt informasjon om søknadsprosess til videregående opplæring og informasjon fra knutepunktskoler for elever med nedsatt hørsel.

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

 

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen