Personvernerklæring kurs

Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale

Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

Kurset er et nybegunnerkurs. Det er beregnet for personale som jobber med barn/elever som har nedsatt hørsel eller barn/elever som av andre årsaker bruker tegn i barnehage eller på barnetrinn i skolen, eller som har behov for å visualisere deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling.  

Erfaringsutveksling blir vektlagt.

Dato: 1. samling 22. - 23.oktober 2019. 2. samling 27. - 28. november 2019 kl. 10.00 - 14.30 alle dager
Påmeldingsfrist: 09.10.2019
Målgruppe: Personale i barnehage og barnetrinn i skole, samt PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Pris kr 600.- per dag dersom bruker ( barn/elev) ikke er tilmeldt Statped. Kurset er gratis for deltakere som arbeider med brukere som får tjenester fra Statped. Ta kontakt for å få tilsendt kode som benyttes som betaling for deltagere som har brukere tilmeldt Statped.
Det er kun 5 plass(er) igjen.

Temaer som blir berørt er blant annet; naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

Det er viktig at to personer fra samme arbeidsplass eller kommune deltar samtidig, slik at flere enn en person besitter kompetansen. Det legges opp til  noe samarbeid og hjemmearbeid mellom kursdagene.

Kursrekken består av 2 todagers samlinger disse datoer:

     22. - 23. oktober 2019
     27. - 28. november 2019

Innholdet i de to samlingene følger hverandre og det anbefales at begge samlingene følges.
  

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig er Eva Kantor tlf. 33099145  eva.kantor@statped.no

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Harriet Høyem Mo på e-post harriet.hoyem.mo@statped.no 

Andre merknader

 

 

Aktuelle lenker
Om hørselstap: sansetap.no
Ressurs for hørselshemmede i barnehage og skole: www.erher.no
Tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap med filmen På bølgelengde, www.acm.no/paabolgelengde/
Tegn: tegnordbok.no
Ett skritt foran, et tegn- og språkkurs for bruk med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). www.ettskrittforan.no/
Materiell til salgs fra Statped: mamutweb.com