Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?
Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

Dato: Onsdag 13. november 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 31.10.2019
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunn-/videregående skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Programskisse:

- Audiologi

- Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

Kurset holdes i Oslo, men det er mulig å delta på videokonferanse i våre lokaler i Holmestrand og Kristiansand.
Oppgi ved påmelding hvor du ønsker å delta.

Besøksadresser:

- Langgaten 48-50, 3080 Holmestrand

- Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Ta kontakt med kursansvarlig hvis du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Grete Høie tlf. 912 45 068, grete.hoie@statped.no, hvis du spørsmål om kurset.

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator  Harriet Høyem Mo tlf. 917 20 757  Harriet.Hoyem.Mo@statped.no

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no