Personvernerklæring kurs

Første del Avlyst/utsatt pga Korona Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

Dato: 19. - 20. mars (trinn 1), 16. - 17. april (trinn 2) og 7. - 8. mai (trinn 3) 2020, Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 10.02.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 3.600,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere, en kursrekke på tre trinn som bygger på hverandre. Hvert trinn består av to kursdager. Påmeldingen gjelder for alle tre trinn, dvs. til sammen seks kursdager.

Kursdatoene er:

Trinn 1:     19. - 20. mars 2020

Trinn 2:     16. - 17. april 2020

Trinn 3:     07. - 08. mai 2020

Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte: Grete Høie, e-post: grete.hoie@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

Andre merknader

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet: Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Tegnordbok