Personvernerklæring kurs

Elevkurs for ungdommer med stamming på 8.-10. trinn

Ungdomsgruppe, for elever på 8. - 10. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

Dato: Onsdag 6. november 2019, kl. 0930 - fredag 8. november 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 08.10.2019
Målgruppe: Ungdommer med stamming på 8. - 10. trinn, og deres foresatte
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema som vil bli berørt er stamming, mestringsstrategier, tilrettelegging i skolen. Det gis tilbud om oppsummering til lokal PPT og logoped i etterkant av kurset.

Les mer om kurset i kursbeskrivelsen. Du finner lenke til kursbeskrivelsen lenger ned på siden.

 

Kontaktinformasjon

Kristin Åmodt: kristin.amodt@statped.no, tlf: 904 08 731

Karoline Hoff: karoline.hoff@statped.no, tlf: 902 58 256

Ane Hestmann Melle: ane.hestmann.melle@statped.no, tlf: 901 55 457

For praktiske spørsmål kontakt Karen Sømhovd (kursadministrator) karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Merk at PPT må sende søknad om individbasert tjeneste, hvor det søkes om kurs for bruker og kurs for foresatte. Lenke til søknadsskjema ligger nederst på denne siden.

Aktuelle lenker
For informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs se:
Rettigheter ved deltakelse på kurs
 
Søknadsskjema