Personvernerklæring kurs

Basiskurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kurset er eit samarbeid mellom Statped vest og NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Målsettinga er å gje deltakarane ei grunnleggjande forståing av alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). «Deltakarane kan følgje kurset hos Statped vest, Bergen eller kurset kan følgjast på stream på eigen PC om du høyrer til i regionen Sogn og Fjordane, Hordaland eller Rogaland». 

Dato: Torsdag 19. september 2019 kl.9:00 til 14:30
Påmeldingsfrist: 06.09.2019
Målgruppe: Målgruppa er nærpersonar og personar i miljøet rundt brukaren (frå barnehage, skule, avlasting, arbeid), PP-tenesta, kommunale ASK-kontaktar, ergoterapeutar m.fl. 
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: Kurset er gratis. Ta med matpakke. Kaffi og te vil vere tigjegeleg for deltakarane på Paradis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped vest og NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland har i fellesskap utarbeidd eit basiskurs som bidrar til å bygge kompetanse rundt ASK i kommunane Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Språkmiljø, rolla som kommunikasjonspartnar og etablering av ASK-team vil vere sentrale tema i kurset. Andre sentrale tema vil vere tidlig kommunikasjon- og språkutvikling, ulike alternative- og supplerande kommunikajsonsformer, kartlegging, tidleg innsats og korleis kome i gang. Nav Hjelpemiddelsentral vil orientere om søknadsprosessen vedrørande hjelpemiddel for kommunikasjon.

Det vil vere gjennomgang av sentrale veiledarar og nettressursar på ASK feltet, samt ei utstilling av ulike hjelpemiddel som kan vitjast i pausane for dei som deltek på Paradis.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss om det er noke du lurar på: Anne.Moen@statped.no eller Line.Sekse.Bakke@statped.no. Du kan og kontakte NAV Hjelpemiddelsentral ved Charlotte.Iversen@nav.no

Aktuelle lenker
Statped ASK

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/tale-og-språk