Personvernerklæring kurs

Avlyst pga Korona Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

Dato: Onsdag 18. mars 2020, kl. 0900 til kl. 1500
Påmeldingsfrist: 11.03.2020
Målgruppe:
  • Foreldre til barn som bruker høreapparater eller CI
  • Foreldre til barn med ensidig hørselstap
  • Foreldre til barn med andre hørselsutfordringer, f.eks. hyppige mellomørevansker

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for foreldre
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Stikkord for temadag 3 er:

  • Språkutvikling og sosial kompetanse
  • Opplæringsloven
  • Tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging og organisering

Kostnader:

Foreldre har rett på og kan søke NAV om opplæringspenger, dokumentert med kursbekreftelsen fra Statped. Du finner mer informasjon om opplæringspenger på www.nav.no.

Foreldre kan søke kommunen om å få dekket reiseutgifter.

Gjennomføring:

Kurset er et samarbeid mellom Statped nord, Statped midt, Statped vest og Statped sørøst. Temadag 3 avholdes på Heimdal utenfor Trondheim hos Statped midt. Kurset blir overført på videokonferanse til alle Statpeds kurssteder. Velg stedet du ønsker å følge kurset fra ved påmelding.

Det er mulig å følge kurset fra PP-kontor med egnet VK-utstyr, etter avtale. Dersom dette er aktuelt for deg, oppgi eventuell PP-kontor i tekstfeltet nederst i påmeldingsskjemaet.

Påmelding til kurset skjer elektronisk lenger ned på siden.

Fagansvarlige er Eric Holm Andersen og Tone Elisabeth Morsund.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, grete.hoie@statped.no.

 

Aktuelle lenker
sansetap
erher