Personvernerklæring kurs

Utsatt/avlyst grunnet korona - Pedagogiske fagdager 2020

Samiske barn og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi

Dato: Onsdag 22. april - torsdag 23. april 2020. Konferansen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1400 siste dag.
Påmeldingsfrist: 15.03.2020
Målgruppe: Samiske pedagoger i hele Sapmi, ansatte i PPT, andre interesserte
Sted: Diehtosiida/Vitenskapsbygget, Hannoluhkka, 9520 Kautokeino
Pris: kr. 500,- for hele konferansen
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema for første dag er helhetlig innsats for barn og unge. Forelesere skal blant annet snakke om språk, barns rettigheter, livsmestring og muligheter for tilerettelegging og læring, språk, -og identitetsutvikling i flerspråklig opplæring.

Siste del av første dag består av parallelle sesjoner med temaene språkbad som metode, fagfornyelsen, kartleggingsverktøy og joik og fortellertradisjon i opplæringa.

Tema for andre dag er digital didaktisk design.

Middag koster kr 395,- og blir lagt til konferanseavgift ved påmelding. Påmelding til middag er bindende.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Nasjonalt senter for samisk i opplæringen Randi Juuso, e-post: Randi.Juuso@samiskhs.no, tlf. 78 44 86 24

Kontaktperson SEAD Inger Ellen Marja Eira, e-post: Inger.ellen.marja.eira@Statped.no, tlf. 411 75 778

Aktuelle lenker
Program og informasjon om konferansen.
Overnatting kan bestilles ved å kontakte overnattingssted direkte.