Personvernerklæring kurs

Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 3.- 4.trinn - veke 38

Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

Dato: Måndag 16. september 2019, kl. 1000 - onsdag 18. september 2019, kl. 1330
Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Målgruppe: Høyrslehemma elevar på 3.- 4.trinn
Sted: Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

  • Å bidra til styrke kompetanse i å leve med nedsett høyrsel, samt mestre utfordringar i kvardagen.
  • Å skape tryggheit til eiga nedsett høyrsel, samt knytte relasjonar til andre i same situasjon
  • Å gje elevene kunnskap om det å ha nedsett høyrsel, høve til å diskutere ulike opplevingar og reflektere over eiga situasjon
  • Å få kjennskap til ulike kommunikasjonsformar, utprøving av tekniske hjelpemiddel og digitale tenester.

Kontaktinformasjon

Solveig Kathinka Breivik: solveig.breivik@statped.no

Kjerstin Ingemårsen Gundersen: kjerstin.gundersen@statped.no