Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting

Kurset gir ei innføring i synspedagogiske emner og korleis tilrettelegge opplæringa for elevar som har ei synsnedsetting.

Dato: Tirsdag, 24. september 2019 kl. 0900-1530.
Påmeldingsfrist: 17.09.2019
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting. Kurset kan også vere aktuelt for PPT og skuleleiarar, rådgjevarar og anna personale i skulen.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: Kr 600,-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

I kurset vil du lære om syn og synsfunksjon, praktiske erfaringar med å ha ein synsvanske og kunnskap om pedagogisk tilrettlegging for elevar med synsvanskar. Du skal få ei forståing for korleis synsvankar verkar på kommunikasjon og sosial interaksjon.

Kontaktinformasjon

For kurset i Bergen kontakt Kristine Gerhardsen, tlf. 55923448, e-post kristine.gerhardsen@statped.no eller  Kari Aarvik, tlf. 55923443, e-post: kari.aarvik@statped.no

Har du spørsmål om påmelding så ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

På kurset må du ta med enheten som skulen brukar, PC, Chromebook eller nettbrett. Enheten må kunne koble seg til eit gjestenett.