Personvernerklæring kurs

PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

Dato: Onsdag 27.november 2019, kl.1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 18.11.2019
Målgruppe: Logopeder, spesialpedagoger og lærere som arbeider med leseopplæring.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

PAS-systemet viser hvordan språklyder dannes i munnen og gjør det mulig for elever å se, kjenne og reflektere over hvordan man lager en språklyd og hva som er likt og ulikt mellom språklydene.

Kurset gir en innføring i hvordan PAS-systemet er bygget opp og eksempler på hvordan det brukes. Kurset inneholder praktiske øvelser der deltakerne får øve seg på å lese og skrive med PAS-symboler.

PAS-materiellet kan kjøpes via Statpeds nettbutikk, se Statped.no  PAS

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no