Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting

Kurset gir ei innføring i synspedagogiske emner og korleis tilrettelegge opplæringa for elevar som har ei synsnedsetting.

Dato: Torsdag, 3. oktober 2019 kl. 0930-1600.
Påmeldingsfrist: 30.09.2019
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting. Kurset kan også vere aktuelt for PPT og skuleleiarar, rådgjevarar og anna personale i skulen.
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane, Steinavegen 12, 6800 Førde
Pris: Kurset er gratis. Ta med matpakke.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

I kurset vil du lære om syn og synsfunksjon, praktiske erfaringar med å ha ein synsvanske og kunnskap om pedagogisk tilrettlegging for elevar med synsvanskar. Du skal få ei forståing for korleis synsvankar verkar på kommunikasjon og sosial interaksjon.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål av faglig art så ta kontakt med Kristine Gerhardsen, tlf. 55923448, e-post: kristine.gerhardsen@statped.no eller Kari Aarvik, tlf. 55923443, e-post: kari.aarvik@statped.no

Praktiske spørsmål tas med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

På kurset må du ta med enheten som skulen brukar, PC, Chromebook eller nettbrett. Enheten må kunne koble seg til eit gjestenett.