Personvernerklæring kurs

ADHD, atferd som utfordrer og tiltak

Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(SFO/skoleassistenter/lærere og ungdomsveiledere).

Dato: 15.10.2019 kl. 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 07.10.2019
Målgruppe: SFO/skoleassistenter/lærere og ungdomsveiledere
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- ink. lunsj

Kurset handler om utfordrende atferd hos elever med ADHD, hvorfor problemer oppstår og hvordan skoleassistenter, lærere og ungdomsveiledere møter utfordringene disse elevene gir. Målet er å gi skoleassistenter, lærere og ungdomsveiledere flere verktøy som kan bidra til tilrettelegging i klassa/friminutene og å dempe stressreaksjoner samt håndtering av elevene med utforderende atferd i opplæringssituasjoner.

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon: Kursadministrator Pål Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 951 80 495