Personvernerklæring kurs

Stress og triggerkartlegging hos elever med nevrobiologisk relaterte lære – og atferdsvansker

Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistenter/lærere og ungdomsveiledere).

Dato: 10.12.2019 kl.10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 06.12.2019
Målgruppe: Lærere/SFO/skoleassistenter/barn og ungdomsveiledere
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- ink. lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mange barn og unge med utviklingsforstyrrelse er svært sårbar for stress. De kan reagere annerledes når noe ikke går som forventet, når de er under press, i vanskelige situasjoner, eller når de må utføre oppgaver de ikke mestrer. Dette kan handle om ulike årsaker, og man har funnet ut at mange barn og unge er sårbare på ulike måter: de kan ha problemer med å beregne sannsynlige utfall eller konsekvenser av handlinger (impulsivitet), de kan ha problemer med å vurdere hvordan egen atferd påvirker andre og de kan ha problemer med å vise empati og å ta den andres perspektiv eller synspunkt.

Vi tar opp de vanlige symptomene på stress, og basert på Hejlskov – Uhrskov – sin stressmodell, viser vi hvordan man skal arbeide for å redusere stress på lang sikt. Du vil forlate kurset med en bedre forståelse av hva som hjelper eleven/barnet til å trives bedre, både i skole, fritid og hjem.

Kom og lær om stress – og triggerkartlegging hos elever med nevrobiologisk relaterte lære – og atferdsvansker. Kurset vi gi deg ny kunnskap og verktøy.

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon: Kursadministrator Pål Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no. tlf 95180495