Personvernerklæring kurs

Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn i Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark

Grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 i Holmestrand.

Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Les kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

Dato: Høsten 2019, selvstudie/webinar + fysisk oppmøte i Holmestrand 16. oktober 2019 (se nærmere info)
Påmeldingsfrist: 18.09.2019
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelse, spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale, PPT
Sted: Statped sørøst, Holmestrand, Langgaten 48, 3080 Holmestrand
Pris: Kr 600,-. Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med elever tilmeldt Statped ved bruk av kurskode. Kurskode fås ved henvendelse til kurs@statped.no.

Del 1 - Videoforelesning på nett

Dato: Selvstudie frem til kursstart

Tema: Syn og synsfunksjon

Denne delen består av en samling på 11 videoer om ulike synsfunksjoner. Videoene har til sammen en varighet på ca 1 time. Dette danner grunnlaget for ditt utbytte av del 2. Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer ned på en digital vegg. Mer informasjon om hvilke refleksjoner du skal gjøre finner du på den digitale veggen. 
Du vil motta en e-post med lenke til videoene og den digitale veggen (padlet) i løpet av uke 39 (etter påmeldingsfristen).

Del 2 - Kursdag med fysisk oppmøte i Holmestrand

Dato: 16. oktober, kl. 0900-1530

Tema:

  • gjennomgang av refleksjoner fra den digitale veggen
  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelse
  • rettigheter etter opplæringsloven
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • bruk av IKT og andre hjelpemidler i opplæringen
  • praktiske øvelser

Lunsj: Enkel lunsj bestående av baguetter/snitter. Ved allergi bes deltakerne ta med egen lunsj.

Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne

Del 3 - Webinar

Dato: 3. desember, kl. 0900-1030

Tema:

Tilpasninger av PC med Windows, og muligheter med Microsoft for elever med synssvekkelse.

Dette er et webinar som du kan følge fra din egen PC. Det vil bli lagt opp muligheter for chat slik at du kan kommunisere med kursholderne. Kursdeltakere vil få lenke til webinaret.

Kontaktinformasjon

Inger Lene Hustuft, tlf: 997 17 988

Ingfrid Bjerkrheim Grønneberg, tlf: 909 53 318

Har du praktiske spørsmål om påmelding så ta kontakt med kurs@statped.no.

Aktuelle lenker
Lenke til video om syn og synsfunksjon vil bli sendt ved bekreftet påmelding.
 
Kursdeltakere vil få lenke til webinaret.