Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 9. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være inkludering.

Dato: Onsdag 30.oktober 2019 kl.11:00 til fredag 1.november kl.12:00
Påmeldingsfrist: 06.10.2019
Målgruppe: Elever på 9.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger. Noen av temaene vi tar opp er kommunikasjon, hørseltekniske hjelpemidler og økt kunnskap om nyttige apper.Det legges også opp til erfaringsutveksling. Etter at påmeldingsfristen er godt ut, vil det sendes ut program og mer informasjon.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte. Minner om at det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveld/natt.

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen
Informasjon om opplæringspenger fra NAV