Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 8. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være deltakelse og kunnskap om hørselstap.

Dato: Onsdag 27.november 2019 kl.11:00 til fredag 29.november kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 06.11.2019
Målgruppe: Elever på 8.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.

I påmeldingsskjema er det viktig at du registrere hver person som kommer. Deltager 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (legg til ny deltager) og evnt en foresatt til, dersom det er aktuelt». 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte.Minner om at foresatte har ansvar for elevene på kveld/natt.

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

 

 

Andre merknader

 

 

 

Aktuelle lenker
 
Informasjon om opplæringspenger fra NAV