Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 6. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 6. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være tekniske hjelpemidler.

Dato: Onsdag 15.januar 2020 kl. 11:00- fredag 17.januar kl. 13:00
Påmeldingsfrist: 10.01.2020
Målgruppe: Elever på 6. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med en ny søknad.

I påmeldingsskjema er det viktig at du registrere hver person som kommer. Deltager 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (legg til ny deltager) og evnt en foresatt til, dersom det er aktuelt». 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Kryss av for ønsket middag etter kursdagene og lunsj siste dag (lunsj de andre dagene er automatisk inkludert).
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kvel/natt. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Yngvild Rye mail:yngvild.rye@statped.no tlf: 91325941

Aktuelle lenker
Elevkursbrosjyre