Personvernerklæring kurs

Når talespråket mangler - e-læring og opplæringspakker

Lansering av e-læring og opplæringspakker på området alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Dato: Tirsdag 17. september 2019, kl. 1200 - 1400
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Målgruppe: Brukere, foreldre og pårørende, ansatte i barnehage, skole, videregående, voksenopplæring og PPT. Arrangementet er åpent for alle.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped lanserer 17.09.19, et e-læringsforløp tilpasset foreldre, ansatte i barnehage, skole, videregående, voksenopplæring og PPT. E-læringen gir en grunnkompetanse på området alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som vil være kompenserende tiltak når man mangler funksjonell tale.

E-læringen skal bidra til en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. Den skal gi foresatte og brukere, samt ansatte i kommuner og fylkeskommuner en mulighet for å heve sin grunnkompetanse på ASK-feltet. Indirekte kan dette bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere.

På lanseringsdagen gir vi et innblikk i ressursen, samt gjennomgår hva man kan finne i opplæringspakkene.

Lanseringen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 17.09.19 i tiden 12.00 - 14.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Det vil være mulighet for å følge lanseringen på streaming via Statpeds nettsider Når talespråket mangler - e-læring og opplæringspakker

Kontaktinformasjon

Spørsmål til arrangementet kan rettes til Hanne Almås, telefon 94 16 04 66 eller på e-post: hanne.almas@statped.no

Aktuelle lenker
Statped.no/ASK