Personvernerklæring kurs

Kommunikasjon og språkutvikling - et basiskurs i ASK og NMT

Målet med kurset er å skape forståelse og inspirasjon i arbeidet med inkludering av barn og unge som strever med kommunikasjon.

Innføringskurs i grunnleggende kommunikasjon, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og norsk med tegnstøtte (NMT).

 

 

Dato: Onsdag 27. november kl. 09.00 - torsdag 28. november kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 13.11.2019
Målgruppe: PPT, ansatte i barnehage og skole, foreldre
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis, lunsj og kaffe/te kan kjøpes i kantina
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette er et kurs for deg som jobber med mennesker som trenger støtte i kommunikasjon. Kommunikasjon er et premiss for inkludering og opplevelse av fellesskap. Alternativ og supplerende kommunikasjon er en samlebetegnelse for verktøy som tas i bruk av og for personer som ikke har et funksjonelt talespråk eller tegnspråk å kommunisere med.

Kurset varer i to dager.

Dag 1 har et teoretisk innhold, og vil i stor grad handle om hvorfor kommunikasjon er viktig, og hvordan man kan legge tilrette for å få fram barnets stemme, også for de barna som strever med utviklingen av talespråk eller tegnspråk. Videre vil kurset handle om ulike former for ASK, valg av metode og evaluering av effekt.

Dag 2 inneholder opplæring, veiledning og praktiske øvelser i bruk av tematavler og norsk med tegnstøtte, der du som deltaker jobber med utgangspunkt i behovene ved din arbeidsplass.

Kurset passer for foreldre, ansatte i PPT, barnehage og skole.

Kontaktinformasjon

Barbro.finanger.lande@statped.no      Mobil: 905 80 488

Hill.irene.remlo@statped.no                 Mobil: 984 26 111

Andre merknader

Kurset er en pilot, og det er derfor ingen kursavgift  for deltakerne.

Reise og evnt opphold må dekkes av den enkelte.