Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever som bruker punktskrift på 1.-13. trinn. Påbyggingskurs.

Kurset bygger på grunnkurset Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn, 1.-13. trinn. Det gir en fordypning i synspedagogiske emner og metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

Dato: Kurset starter 19. november kl. 08.15 og avsluttes 22. november kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 04.11.2019
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever som bruker punktskrift.

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kr. 600,- pr. dag. Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetting

Gi faglig fordypning i sentrale emner.

Anbefalte forkunnskaper:

Gjennomført grunnkurset Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn, 1.-13. trinn eller tilsvarende forkunnskaper.

Organisering

Innholdet tirsdag 19.11 og onsdag 20.11 viderefører noen av temaene fra grunnkurset.

Torsdag 21.11 og fredag 22.11 kan du velge fordypning i et av disse fagområdene:
1  IKT-opplæring
2  Mobilitetsopplæring
3  Matematikkopplæring på barnetrinnet
4  Matematikkopplæring på ungdomstrinnet og i videregående skole

Se fila Beskrivelse av kursopplegg uke 47 2019 under nedlasting for en nærmere beskrivelse av opplegget tirsdag og onsdag og for hvert fordypningsfag.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

Kontaktinformasjon

Kursleder er

Ole Erik Jevne, tlf. 72 87 93 80, ole.erik.jevne@statped.no og

Magnar Storliløkken, tlf. 72 87 93 09, magnar.storlilokken@statped.no

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Statped midt har avtale med Quality hotell Augustin, Kongensgt. 26 i Trondheim (forbehold om ledige rom).

Enkeltrom med frokost koster kr. 875 per natt, dobbeltrom med frokost koster kr. 1090 per natt.

For å få avtaleprisen må rom ved Quality hotell Augustun bestilles av Statped midt. Den som ønsker å benytte avtalen, må sende e-post til

mid-kursservice@statped.no

og oppgi dato for ankomst og avreise.