Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever som har JNCL, 1.-13. trinn. Påbyggingskurs

Kurset bygger på grunnkurset Undervisning av elever med JNCL, 1.-13. trinn. Det gir en fordypning i ulike synspedagogiske emner og metoder for opplæring av elever med JNCL. 

Dato: Tirsdag 26. november kl. 09.00 - fredag 29. november kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 12.11.2019
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som har JNCL. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen. 
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kr. 600.- pr dag. Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målet med kurset er å gi faglig fordypning i sentrale emner for pedagogisk personale. Vi anbefaler at kursdeltakere har deltatt på grunnkurset tidligere. 

Følgende emner er aktuelle i kurset: 

- Demens og læring

- Kunst og håndverk

- IKT/Sarepta

- Kroppsøving/fysisk aktivitet

- Mobilitet

- Kommunikasjon 

- Selvstendighet

Detaljert program vil komme senere

Kontaktinformasjon

Kursleder er Anne L. Engh, tlf 92291987, anne.engh@statped.no

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Statped midt har avtale med Quality hotell Augustin, Kongensgt. 26 i Trondheim (forbehold om ledige rom).

Enkeltrom med frokost koster kr. 875 per natt, dobbeltrom med frokost koster kr. 1090 per natt.

For å få avtaleprisen må rom ved Quality hotell Augustun bestilles av Statped midt. Den som ønsker å benytte avtalen, må sende e-post til mid-kursservice@statped.no og oppgi dato for ankomst og avreise.