Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 3. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 3. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være vennskap.

Dato: Torsdag 5.mars 2020 kl.09.45 - fredag 6.mars kl.14.00
Påmeldingsfrist: 12.02.2020
Målgruppe: Elever på 3. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med en ny søknad.

I påmeldingsskjema er det viktig at du registrere hver person som kommer. Deltager 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (legg til ny deltager) og evnt en foresatt til, dersom det er aktuelt». 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Kryss av for ønsket middag etter kursdagene og lunsj siste dag (lunsj de andre dagene er automatisk inkludert).
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i to dager for foresatte og elever. Det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveld/natt. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Nina Jeanette jahre: nina.jeanette.jahre@statped.no tlf: 33099126 eller mob: 95051485 

Spørsmål om overnatting/matbestilling kan rettes til Beth Edvardsen: beth.edvardsen@statped.no tlf: 33099148 eller mob:99440032

Andre merknader

Er det behov for ekstra tilrettelegging utover det hørselstekniske/pedagogiske ber vi dere ta kontakt i god tid før kurset starter. 

Aktuelle lenker
Elevkursbrosjyre