Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 1.-4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte - Kristiansand (avlyst pga. Korona)

Kurs for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

Dato: 12.-13. mai 2020. Begge dager kl. 1000-1400.
Påmeldingsfrist: 16.04.2020
Målgruppe: Elever på 1.- 4. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med en ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i to dager for foresatte og elever. Det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveld/natt. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Sonja Bjørnbak sonja.bjornbak@statped.no tlf: 33099121 eller mob: 41324750

Spørsmål om overnatting eller andre praktiske spørsmål kan rettes til Åse Engeland: ase.engeland@statped.no eller mob: 91336084.

Andre merknader

Er det behov for ekstra tilrettelegging utover det hørselstekniske/pedagogiske ber vi dere ta kontakt i god tid før kurset starter.