Personvernerklæring kurs

Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling.

Dato: Torsdag 21.november 2019, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 04.11.2019
Målgruppe: Pedagogisk personale i barnehager.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,-. Kurset er gratis for personale som arbeider med barn som får tjenester fra Statped. Påmelding med kurskode. På kursstedet blir det servering av te/kaffe og en enkel lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

  • Audiologi - om hørsel, lyd og teknikk
  • Språk og kommunikasjon
  • Tilretteleggingstiltak
  • Erfaringsutveksling

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler på Hovseter i Oslo. Videooverføring kan skje til et av Statped sine lokaler på Gjøvik, i Holmestrand eller i Kristiansand. Du velger kurssted ved påmelding. Ta kontakt med kursansvarlig hvis du har spørsmål om kurset.

Besøksadresser til videooverføring:

- Studievegen 5, 2815 Gjøvik

- Langgaten 48-50, 3080 Holmestrand

- Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Det kan også være mulig å følge kurset etter avtale, fra et PPT-kontor.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Grete Høie; e-post: grete.hoie@statped.no.

For praktiske spørsmål om påmelding, ta kontakt med kursadministrator Harriet Høyem Mo; e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no