Personvernerklæring kurs

Frokostseminar: Barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn i pedagogisk forskning og praksis

Statped inviterer til frokostseminar om barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn i pedagogisk forskning og praksis.

Dato: Onsdag 27. november 2019. Enkel frokost serveres mellom kl. 0800-0830. Seminarstart kl. 0830.
Påmeldingsfrist: 26.11.2019
Målgruppe: Alle med interesse for tema
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis

Innledere er Helene Fulland  og May-Britt Monsrud, begge seniorrådgivere i Statped.

Helene Fulland har erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og har doktorgrad i pedagogikk på temaet minoritetsspråklige barns perspektiver på å være tospråklige. Hennes arbeidsområde er utredning, veiledning og tilrettelegging knyttet til minoritetsspråklige barn og unge med sammensatte lærevansker. 

May-Britt Monsrud har erfaring fra grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste og universitetet hvor hun har ansvar for videreutdanning i spesialpedagogikk. Hennes arbeidsområder er leseutvikling og lesevansker, samt minoritetsspråklige barn og unges språkutvikling og læringsutbytte

Avslutningsvis legges det opp til samtale rundt tema.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål rettes til kurs@statped.no

Andre merknader

Seminaret varer fra kl. 0830-1000.