Personvernerklæring kurs

Programmering og spill for alle

Læring og inkludering gjennom dataspill og programmering!

Dato: Torsdag, 28. november 2019 - kl. 0800-1130.
Påmeldingsfrist: 25.11.2019
Målgruppe: Lærere og spesialpedagoger på mellomtrinn og ungdomstrinn.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

På dette kurset skal vi se på hvilke muligheter bruk av dataspill og programmering i undervisningen har, sammenlignet med andre læremidler og metoder. Du skal få prøve ut noen spill- og programmeringsaktiviteter, og du vil få konkrete tips til hvordan du kan bruke spill og programmering i klasserommet. Hvordan, hvorfor - og hva man kan undervise med dataspill og programmering.

Noe av innholdet baserer seg på egne erfaringer og praksis fra klasserommet, men det vil også bli vist til teori og forskning om spill og programmering.

Bruk av spill og programmering i skolen kan knyttes til den grunnleggende ferdigheten digitale ferdigheter, men kan også knyttes opp mot de øvrige grunnleggende ferdighetene. I tillegg vil både spill og koding passe inn i rammeverket om det 21.århundrets kompetanser. God pedagogisk bruk av dataspill kan gi elever meningsfulle erfaringer med å bruke fagkunnskap, og hjelpe dem å konkretisere abstrakte ideer. Dette kan gi økt forståelse av fagstoff og hjelpe elever til å huske fagstoffet bedre.

I fagfornyelsen har programmering fått en større plass. Elevene skal lære å bli algoritmiske tenkere, lære seg å  vurdere hvilke steg som skal til for å løse et problem, og å kunne bruke sin teknologiske kompetanse for å få en datamaskin til å løse (deler) av problemet (Udir, "Den algoritmiske tenkeren").

På dette kurset vil du lære mer om hvordan du kan legge til rette for at alle elever kan få bruke spill- og programmeringsaktiviteter for å fremme læring og inkludering

Du må ha med PC eller nettbrett. Resten får du låne av oss.

På forhånd må følgende programmer være installert:

 

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmål, ta kontakt med Chris Lund på e-post: chris.lund@statped.no

Spørsmål om påmelding tas på e-post til kurs@statped.no.

Andre merknader

Kursholdere:

  • Chris Lund, Statped vest
  • Sølvi Ellefsen, Statped vest
  • Øyvind Opheim Riise, Knappskog skule

Aktuelle lenker
Algoritmisk tenkning