Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift

I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

Dato: Tirsdag 14. januar 2020 kl. 1000 - torsdag 16. januar 2020 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 13.12.2019
Målgruppe: Kurset er for elever på 1. trinn som bruker punktskrift i opplæringen, foreldre/foresatte og skolens personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 3, maksimum 6.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester.  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø. 
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Blant temaene i kurset kan være:  

 • Vi bruker ulike hjelpemidler for å skrive punktskrift
 • Strategier for å orientere seg i punktskriftboka
 • Arbeid med tall, bokstaver og skilletegn
 • Arbeid med enkle taktile illustrasjoner
 • Arbeid med ulike typer konkretiseringsmateriell

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i norsk og vi vil jobbe med grunnleggende lese- og skriveaktiviteter. Kurset vil også omfatte mobilitet, musikk, lek og fysisk aktivitet.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. Blant temaene i kurset kan være:  

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser 
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering, lek og samhandling 
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Ressurser på Statped.no
 • Mobilitet og selvstendighet 
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

Kontaktinformasjon

Kursledere er Jorun hauge, tlf.: 41 22 08 95, epost: jorun.hauge@statped.no, Annette Lyngroth, tlf: 995 66 059, epost: annette.lyngroth@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Statped arrangerer kurs for elever på 2. trinn i uke 4, dersom det blir for få påmeldte til ett av kursene vil det bli arrangert et felles kurs for begge trinnene i uke 4. Informasjon om dette vil bli gitt uken etter påmeldingsfristen.

Aktuelle lenker
Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i Statpeds kurs for elever som er synshemmet: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs