Personvernerklæring kurs

AVLYST1.trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø. 

Dato: Tirsdag 11. februar kl. 11.00 - torsdag 13. februar kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 10.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 1. trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever: 

• Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 

• Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 

• Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.

• Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Temaene i kurset kan være:

• Læringsfellesskap rundt bruk av optiske hjelpemidler 

• Betjene forstørringsprogram / tilpasningsmuligheter på pc

• Forberedende opplæring i Touchmetoden

• Muligheter med nettbrett 

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i norsk. Kurset vil også omfatte mobilitet, lek og fysisk aktivitet.

 

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale. Blant temaene kan være:

• Bruk av hjelpemidler og læringsressurser

• Det psykososiale miljøet: Inkludering, lek og samhandling 

• Aktuelle rettigheter i opplæringsloven

• Arbeid med kompetansemål og vurdering

• Mobilitet og selvstendighet

• Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram. 

 

 

Kontaktinformasjon

Solveig Hovlandsvåg Røkke, e-post solveig.rokke@statped.no

Kontakt Kursservice for spørsmål knyttet til påmelding,

e-post MI-Kursservice@statped.no

Andre merknader

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen.

Aktuelle lenker
Vi oppfordrer personale og foreldre til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i kurset: 
• Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og IKT: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift/
 
• Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Veileder---kompetansemal-for-elever-med-synshemning/
Foreldres rettiheter når de deltar på kurs: http://www.statped.no/soknad-om-tjenester/Soknad/nar-svar-er-mottatt/rettigheter-delta-pa-kurs/