Personvernerklæring kurs

Avlyst/utsatt grunnet Korona: 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 10. mars 2020, kl. 1100 - torsdag 12. mars 2020, kl.1500
Påmeldingsfrist: 28.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 5.trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Temaene i kurset kan være:

 • Læringsfellesskap rundt bruk av optiske hjelpemidler
 • Betjene forstørringsprogram/ tilpasningsmuligheter på pc
 • Touch og hurtigtaster
 • Apper, nettbrett og smarttelefon
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • Vi lager og framfører egne presentasjoner

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og matematikk. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet. 

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale. Temaene kan være:

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet; Inkludering og samhandling
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering
 • Tilrettelegging ved prøver
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen.

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Ingfrid Bjerkrheim Grønneberg, tlf: 909 53 518, e-post: ingfrid.bjerkrheim@statped.no

Kristin Pladsen, tlf: 919 10 184, e-post: kristin.pladsen@statped.no

Andre merknader

Ved flere enn 8 påmeldte vil det bli avholdt et tilsvarende kurs uke 10 den 03.02 - 05.02. Nærmere beskjed om hvilke uke du får plass sendes ut etter påmeldingsfristen 28.01.2020

Aktuelle lenker
Vi oppfordrer personale og foreldre til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for kurset:

 • Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte: 

         Veileder - kompetansemål for elever med synshemming
         Foreldres rettigheter når de deltar på kurs