Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 11. februar 2020 kl. 1100 - fredag 14. februar 2020 kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 07.01.2020
Målgruppe: Elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Blant temaene i kurset kan være:

 • Vi bruker PC med skjermleser 
 • Touch og hurtigtaster
 • Arbeid med taktile illustrasjoner 
 • Apper, nettbrett og smarttelefon
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • Vi lager og fremfører egne presentasjoner

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i matematikk og geografi, og vil jobbe med tema «Europa». Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale. Blant temaene kan være:

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling 
 • Informasjon om tilrettelagte lærebøker 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Tilrettelegging ved prøver 
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Anette Smith-Isaksen Holdhus, tlf. 45239313, epost: anette.holdhus@statped.no

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, epost: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.: 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Det avholdes tilsvarende kurs for elever på 4.-5. trinn i uke 12, 2020. Hvis det er få påmeldte får alle tilbud om kurs i uke 7, og kurset i uke 12 avlyses.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen.

 

Aktuelle lenker
Vi oppfordrer personale og foreldre til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i kurset: 
Veileder om opplæring i punktskrift
Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte:Veileder - kompetansemål for elever med synshemming
Foreldres rettigheter når de deltar på kurs: Foreldres rettigheter