Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 2. trinn som bruker punktskrift

I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

Dato: Tirsdag 21. januar 2020 kl. 1000 - torsdag 23. januar 2020 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 13.12.2019
Målgruppe: Kurset er for elever på 2. trinn som bruker punktskrift i opplæringen, foreldre/foresatte og skolens personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 3, maksimum 6.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester.  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø. 
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Blant temaene i kurset kan være:  

 • Vi bruker ulike hjelpemidler for å skrive punktskrift
 • Strategier for å orientere seg i punktskriftboka
 • Arbeid med tall, bokstaver og skilletegn
 • Arbeid med enkle taktile illustrasjoner
 • Arbeid med ulike typer konkretiseringsmateriell

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i norsk og vi vil jobbe med grunnleggende lese- og skriveaktiviteter. Kurset vil også omfatte mobilitet, musikk, lek og fysisk aktivitet.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. Blant temaene i kurset kan være:  

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser 
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering, lek og samhandling 
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Ressurser på Statped.no
 • Mobilitet og selvstendighet 
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

Kontaktinformasjon

Kursledere er Jorun hauge, tlf.: 41 22 08 95, epost: jorun.hauge@statped.no, Annette Lyngroth, tlf: 995 66 059, epost: annette.lyngroth@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Statped arrangerer kurs for elever på 1. trinn i uke 3, dersom det blir for få påmeldte til ett av kursene vil det bli arrangert ett felles kurs for begge trinnene i uke 4. Informasjon om dette vil bli gitt uken etter påmeldingsfristen.

Aktuelle lenker
Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i Statpeds kurs for elever som er synshemmet: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs