Personvernerklæring kurs

Fagdag om auditive prosesseringsvansker (APD)

Auditiv prosesseringsvanske ble nylig en diagnose i norsk utgave av ICD-10.

Ønsker du å lære mer om den hjernerelaterte hørselsvansken APD kan du melde deg på denne fagdagen. Fagdagens hensikt er å heve relevante faginstansers kompetanse, slik at barn og unge med diagnosen APD får best mulig oppfølging.

Dato: Onsdag 22.januar 2020 kl. 12- 15
Påmeldingsfrist: 16.01.2020
Målgruppe: PPT, BUP, spesialisthelsetjenesten, NAV hjelpemiddelsentralen, Statpeds ledere og rådgiver
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Fagdagen fokuserer på følgende spørsmål:

  • Hva er APD?
  • Hvem utredes for APD?
  • Hvordan foregår utredningen?
  • Hva forventes av PPT og andre involverte instanser?
  • Hvordan følges det opp etter utredning?
  • Hvilke tilretteleggingstiltak kan egne seg for barn og unge med APD?

Kontaktinformasjon

For spørsmål angånde påmelding kontakt: Harriet Høyem Mo; harriet.hoyem.mo@statped.no

For faglige spørsmål kontakt: Eric Holm Andersen; Eric.Holm.Andersen@statped.no

 

Andre merknader

Denne påmeldingen gjelder for de som ønsker å delta i Statped sine lokaler på Hovseter.

De som ikke har anledning til å komme til Hovseter kan følge overføring på streaming. Følg med på Statped.no for tilkobling den 22. januar.»

Aktuelle lenker
Program