Personvernerklæring kurs

AVLYST - Kurs for elever på 8 -9. trinn som bruker punktskrift

Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

Dato: Tirsdag 12. mai kl. 12.00 - fredag 15. mai kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 07.02.2020
Målgruppe: Kurset er for elever i 8.-9. trinn, foreldre/foresatte og pedagogisk personale. Foresatte må delta og det er ønskelig at lærer deltar sammen med eleven. 
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped ber om at skolen melder på elev, foresatte og skolens personale

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever er:

  • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
  • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
  • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
  • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring. 

Bruk av digitale læremidler/hjelpemidler er hovedtema i kurset. Detaljert kursprogram kommer senere. 

Fysisk aktivitet inngår også i kurset.

Pedagogisk personale følger hovedsaklig elevenes kursprogram. Foresatte har eget kursopplegg. 

Tema i foreldrekurset kan være:

  • Erfaringsutveksling og arbeid i grupper
  • Mobilitet og selvstendighet
  • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • Bruk av IKT- hjelpemidler
  • Apper, smarttelefon og nettbrett

 

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med følgende veilederne:

Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet. 

Statped tilbyr kurs for punkstskriftbrukere på 10. trinn i uke 16. Dersom det er få påmeldte på ett av kursene, kan det bli aktuelt med sammenslåing. Vær oppmerksom på at bestilling av reise ikke bør foretas før aktuell kursuke er bekreftet. 

Kontaktinformasjon

Kursledere: Med Beghdadi, tlf.: 95172889,

e-post mobeg@statped.no                               

Eli Krokstad, tlf.: 95726891, e-post: 

eli.krokstad@statped.no                       

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90605415, e-post:

hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator John Kjelaas,tlf 72596512, e-post: john.kjelaas@statped.no

 

Andre merknader

Elever og foresatte vil få botilbud på senteret. Lærere på hotell. 

Aktuelle lenker
www.statped.no