Personvernerklæring kurs

Meningsfulle dager i barnehage og skole for barn med multifunksjonshemming.

Søkelys på kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon og relasjonstenkning som grunnlag for tillit og tilhørighet.

Dato: Fredag 7. februar 2020, kl. 09.00 - 15.20
Påmeldingsfrist: 30.01.2020
Målgruppe: Alle som kjenner eller har ansvar for mennesker med multifunksjonshemming.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600 inkl. enkel lunsj og kaffe/te
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Alternativ (- og supplerende) kommunikasjon med mennesker som har særlig alvorlig utviklingshemming, motoriske og medisinske vanskeligheter.

Læring og livskvalitet i barnehage og skole. Kurset er også nyttig for ansatte i  dagsenter, avlastning og bolig.

Kontaktinformasjon

Koordinator for faggruppe for multifunksjonshemming, avdeling for store sammensatte lærevansker i Statped sørøst.