Personvernerklæring kurs

Avlyst/utsatt grunnet Korona: Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

Dato: Tirsdag 2. juni - fredag 5. juni 2020
Påmeldingsfrist: 24.04.2020
Målgruppe: Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tjenester til voksne gis etter søknad fra PPT på bakgrunn av Opplæringslovens § 4A 2.

 

Aktuelle temaer er:

 •Innføring i bruk av IKT-hjelpemidler og opplæring i spesialprogramvare

 •Mobilitet

 •ADL (aktiviteter i dagliglivet)

 •Punktskrift

 •Belysning

 •Ulike hjelpemidler som for eksempel GPS, smarttelefon, ulike lesemedier

 

Innholdet er individuelt tilpasset.

 Det vil bli gjennomført et oppsummeringsmøte med kommunen etter kurset.

 

Kontaktinformasjon

Sjur Lindbæk, tlf. 907 28 844, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 984 25 923, e-post: synove.berg@statped.

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

For påmelding på kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs for Statped.

Aktuelle lenker
For søkere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes:    Søknadsskjema