Personvernerklæring kurs

Kurs for elever med stamming på 2. - 4. trinn og deres foresatte

Barnegruppe, for elever på 2. - 4. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

Dato: Onsdag 5. februar 2020, kl. 0930 - fredag 7 februar 2020, kl. 1400
Påmeldingsfrist: 10.01.2020
Målgruppe: Elever med stamming på 2.-4. trinn og deres foresatte
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema som vil bli berørt er stamming, mestringsstrategier, tilrettelegging i skolen. Det gis tilbud om oppsummering til lokal PPT og logoped i etterkant av kurset.

Les mer om kurset her: Kursbeskrivelse 2. - 4. trinn

 

Kontaktinformasjon

Kristin Åmodt: kristin.amodt@statped.no, tlf: 904 08 731

Karoline Hoff: karoline.hoff@statped.no, tlf: 902 58 256

Ane Hestmann Melle: ane.hestmann.melle@statped.no, tlf: 901 55 457

For praktiske spørsmål kontakt Karen Sømhovd (kursadministrator) karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Merk at PPT må sende søknad om individbasert tjeneste, hvor det søkes om kurs for bruker og kurs for foresatte. Lenke til søknadsskjema ligger nederst på denne siden.

 

Aktuelle lenker
For informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs se:
Rettigheter ved deltakelse på kurs
Søknadsskjema