Personvernerklæring kurs

Webinar for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

Kurset vil gi en teoretisk innføring i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift.

Dato: Tirsdag 5. mai 2020, kl. 1000 - 1400 og onsdag 6. mai 2020, kl. 1000 - 1300
Påmeldingsfrist: 27.04.2020
Målgruppe: Lærere i grunnskolen og videregående opplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Webinaret kan også være aktuelt for skoleledere, rådgivere, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter, SFO-personale og PPT.
Sted: På din PC, iPad eller mobil
Pris: Webinaret er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dagen før webinaret vil du få en e-post med nærmere informasjon om pålogging til webinaret.

 

 Innhold

  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • mobilitet
  • punktskrift
  • IKT-hjelpemidler for elever som bruker punktskrift

Deltakerne vil i etterkant få tilsendt materiale til egenstudium. Webinaret vil også følges opp med et tre dagers kurs i Statpeds lokaler. Dette kurset planlegges i månedsskiftet august/september.

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, e-post: Hilde.Havsjomoen@statped.no

Anette Holdhus, tlf.: 45 23 93 13, e-post: Anette.Holdhus@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Merk at det under webinaret ikke vil være anledning til å stille spørsmål om bruker. Sensitiv informasjon må ikke utveksles.

 

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 
Veileder - kompetansemål for elever med synshemning