Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

Dato: Mandag 4. mai 2020, kl. 1030 - fredag 8. mai 2020, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 06.04.2020
Målgruppe: Lærere i grunnskolen og videregående opplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for skoleledere, rådgivere, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter, SFO-personale og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600 per dag inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.

 Innhold

  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • mobilitet
  • ADL - Aktiviteter i DagligLivet
  • punktskrift
  • IKT-hjelpemidler for elever som bruker punktskrift

Mandag, tirsdag og onsdag utgjør kursets generelle del. Torsdag og fredag er fordypningsdager, hvor kursdeltagerne velger to av følgende emner: punktskrift, IKT, mobilitet og ADL. 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, e-post: Hilde.Havsjomoen@statped.no

Anette Holdhus, tlf.: 45 23 93 13, e-post: Anette.Holdhus@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

 

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 
Veileder - kompetansemål for elever med synshemning