Personvernerklæring kurs

Avlyst/utsatt grunnet Korona: Happy Apping - lese- og skrivestøtte

Todagers øvingsbasert kurs i bruk av digitale verktøy. På første kursdag går vi gjennom programmer som kursdeltakerne skal prøve ut før neste kursdag. Kurset er rettet mot fagpersoner som jobber med barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker. Kursdeltakerne må ta med eget nettbrett eller datamaskin.

Dato: Torsdag 2. april og torsdag 30. april 2020. Begge dager kl. 1000 - 1500.
Påmeldingsfrist: 23.03.2020
Målgruppe: Kurset er rettet mot pp-rådgivere, pedagoger i skolen og andre fagpersoner som jobber innen vanskeområdet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på lese- og skrivestøtte ved bruk av teknologi for elever med språk-, lese- og skrivevansker. Innholdet i kurset er nyttig for alle elever i klassen, også de uten nevnte utfordringer.

Kursinnholdet omfatter teori om lese- og skrivevansker, bruk av ulike digitale verktøy for denne elevgruppen og tips til gode arbeidsmåter.

Kursdeltakerne må ta med eget nettbrett eller datamaskin.

 

Før første kursdag vil du få en e-post med informasjon om apper og lisenskoder. Det er derfor viktig å oppgi e-postadresse til alle påmeldte.

 

Kontaktinformasjon

Kursholdere: Eli Hekland, Stian B. Valand, Gitte N. Gjersdal, Hedda Ekstrøm og Ingrid L. Holmstrøm.

For praktiske spørsmål ta kontakt med Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no