Personvernerklæring kurs

Språklydsvansker og kartlegging

Tema for kurset er språklydsvansker hos barn, kartleggingsverktøyet Diffkas og tiltak.

Dato: Onsdag 12. februar 2020 kl. 1000 - torsdag 13. februar 2020 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 07.02.2020
Målgruppe: Logopeder som jobber med barn med språklydsvansker
Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: Kr 1.200 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset vil inneholde en kort gjennomgang av ulike typer språklydsvansker, typiske trekk i norsk fonetikk og fonologi, inkludert transkripsjonsøvelser, Diffkas-testen og foreløpige funn fra normeringen av denne. Dag to vil bli brukt til case og tiltak.

Kontaktinformasjon

Kurset skal holdes i Tromsø.

Kontaktperson lokalt er Wenche Rognlid i Statped Nord.
E-post: wenche.rognlid@statped.no