Personvernerklæring kurs

#ASK- Bli sett, bli hørt, bli med

Innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer for små barn som har utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det innebærer blant annet bruk av håndtegn, grafiske tegn og kroppslige uttrykk.

Dato: Onsdag 28 oktober 2020 og onsdag 25. november 2020, begge dager fra kl. 0930 til kl. 1530
Påmeldingsfrist: 03.10.2020
Målgruppe: Foreldre og nærpersoner til barn som vil ha utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det er en forutsetning at foreldrene deltar  -  i tillegg til nærpersoner og aktulle fagpersoner. Hensikten er å etablere et nettverk som kan støtte barnet i sin språkutvikling. 
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det vil bli gitt innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer. Kurset legger særlig vekt på ord og begreper knyttet til dagliglivets rutiner og aktiviteter. Det vil også bli gitt informasjon om apper og læremidler. Det legges opp til praktiske øvelser gjennom hele kurset. 

Barnets språkreise vil ikke være ferdig etter endt kurstilbud. Kurset vil derfor legge særlig vekt på hvordan kommunene selv kan være aktive i oppfølgingen av barnets språkoppbygging sammen med familien jmf. kommunale krav. Vi oppfordrer derfor ansvarlig PP-rådgiver i de aktuelle kommunene til å delta. De to kurssamlingene henger sammen, derfor er det nødvendig med deltagelse på begge samlingene. Foreldre og fagpersoner kan ta med det de har av bøker om tegn. 

Kontaktinformasjon

Kurset blir holdt av seniorrådgverne  Ena Heimdahl og Camilla Thorsager Østby. 

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no