Personvernerklæring kurs

Avlyst/utsatt grunnet Korona: Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

Dato: Fredag 13. mars og tirsdag 31. mars 2020. Begge dager kl. 1000 - 1500.
Påmeldingsfrist: 04.03.2020
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på hvordan man kan identifisere spesialpedagogiske behov hos elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) og hvordan man kan iverksette tiltak på riktig nivå .

Kursinnholdet omfatter teori om leseutvikling, arbeid med case, planlegging og gjennomføring av intensive lesekurs og andre tiltak. Begge dager vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og drøfting.

Kontaktinformasjon

Ansvarlige: Anne Cathrine Thurmann-Moe og Eli Hekland

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.  902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

  

Aktuelle lenker
Heftet spesialpedagogisk leseopplæring bør lastes ned fra Statped.no før kursstart. Klikk på denne lenken og du kommer rett til heftet:  Hefte