Personvernerklæring kurs

Norsk med teiknstøtte (NMT)

Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

Dato: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 0900 - torsdag 11. juni 2020, kl. 1400
Påmeldingsfrist: 01.06.2020
Målgruppe: Alle som ynskjer å lære teikn som støtte til norsk tale.
Sted: Statped vest, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: Kr 1.800,- inklusiv enkel lunsj

Kurset byggjer på ei kommunikativ tilnærming til språklæring. Gjennom ulike praktiske øvingar trener ein på teikn som støtte til norsk tale.

Vi går igjennom teikn knytta til daglege ord, naturlege teikn, alfabet og tall med meir.

Vi nyttar teikn henta frå norsk teiknspråk.

 

Kontaktinformasjon

Har de spørsmål om kurset, ta kontakt med kursansvarleg:

Randi Vibeke Myklebust:

e-post: randi.vibeke.myklebust@statped.no
tlf: 55923580